7.7. Svår smärta utan specifik PBT – Ö07

(Övriga smärttillstånd, se resp. PBT)

Observandum

Åtgärder akutmottagning