7.2. Näsblödning – Ö02

Observandum

Undvik varma drycker. Patienten ska sitta upprätt och lätt framåtlutad och sug gärna på någonting kallt.

Åtgärder akutmottagning