7.13. Extremitetsbesvär – Ö17

Denna PBT kan användas när patienten är utsatt för hushållsel annars bör nationella traumakriterier övervägas

Observandum

Åtgärder akutmottagning