7.12. Urinvägsbesvär – Ö16

Patienter som uppvisar symtom från urinvägarna

Observandum

Åtgärder akutmottagning