7.11. Underlivsbesvär – Ö14

Patienter som uppvisar symtom från urinvägarna

Observandum

Åtgärder akutmottagning