7.10. Elolycka – Ö10

Denna PBT kan användas när patienten är utsatt för hushållsel annars bör nationella traumakriterier övervägas

Observandum

Åtgärder akutmottagning