6.3. Brännskada/frätskada – T03

Åtgärder akutmottagning