6.11. Höftfraktur, lågenergi – T11

Åtgärder akutmottagning