6.1. Trauma allmänt – T01

Åtgärder akutmottagning