5.5. Mag/tarmblödning – B05

Åtgärder akutmottagning