5.4. Illamående/Kräkning – B04

Åtgärder akutmottagning