4.1. Generell kramp med medvetandepåverkan – M01

Åtgärder akutmottagning