2.4. Inhalation av farliga ämnen – A05

Åtgärder akutmottagning

Kontakta narkos och/eller ÖNH jour vid alla tillstånd där behov finns