2.2. Andningsbesvär – A02

Åtgärder akutmottagning

Kontakta narkos och/eller ÖNH jour vid alla tillstånd där behov finns