2.1. Allergi/Anafylaxi – A01

Åtgärder akutmottagning

Kontakta narkos och/eller ÖNH jour vid alla tillstånd där behov finns