107.9. Sårskada – ÖP09

Observandum


Åtgärder akutmottagning

Denna PBT kan användas när patienten är utsatt för hushållsel annars bör nationella traumakriterier övervägas