107.7. Svår smärta utan spec. PBT – ÖP07

(Övriga smärttillstånd, se resp. PBT)

Observandum