106.6. Drunkningstillbud – TP06

Åtgärder akutmottagning