106.5. Bäckenskada – TP05

Åtgärder akutmottagning

Traumafall - Hälso- och sjukvård Gävle och Hudiksvalls sjukhus