106.4. Bukskada – TP04

Åtgärder akutmottagning

Traumafall - Hälso- och sjukvård Gävle och Hudiksvalls sjukhus