106.2. Ansiktsskada – TP02

Åtgärder akutmottagning

Traumafall - Hälso- och sjukvård Gävle och Hudiksvalls sjukhus