106.12. Thoraxskada – TP12

Åtgärder akutmottagning

Traumafall - Hälso- och sjukvård Gävle och Hudiksvalls sjukhus