106.10. Skallskada – TP10

Åtgärder akutmottagning

Commotio/Skalltrauma hos barn, VO Kirurgi