104.1. Generell kramp med medvetandepåverkan – MP01

Åtgärder Akutmottagning