103.2. Cirkulatorisk svikt – CP02

Åtgärder Akutmottagning