102.4. Inhalation av skadliga ämnen – AP04

Åtgärder Akutmottagning