102.3. Främmande kropp – AP03

Åtgärder Akutmottagning