102.2. Andningsbesvär – AP02

(Astma/Obstruktiva besvär)

Åtgärder Akutmottagning