101.2. PEWS

I PEWS ingår andningsfrekvens, saturation, puls, kapillär återfyllnad, AVPU, temp och mobilitet. Nedan finns beskrivet vissa av de parametrarna.

Puls
Puls kan mätas genom palpering av a. radialis, a. brachialis och a. femoralis. Puls kan också mätas via askultation av hjärtat eller via pulsoxymeter.

Kapillär återfyllnad
Kan mätas centralt över bröstbenet. Håll inne i 5 sek, släpp upp och räkna tiden till återfyllnad.
Kan även kontrolleras perifert. Håll inne 5 sekunder, släpp upp och räkna tiden till återfyllnad.
Barn ska inte vara kalla om underarmar.

Temp
Det är önskvärt att temperaturen tas rektalt men anpassa efter barnets ålder och allmäntillstånd.

Mobilitet
Normalt ska ett barn ha god muskeltonus, kunna röra obehindrat på armar och ben, ett spädbarn ska ge muskelmotstånd vid försök till uträtning av en lem. Rösten ska vara stark vid gråt. Normalt ska ett barn vara tröstbart av vårdnadshavare oavsett ålder. Normalt ska ett barn titta upp, ge ögonkontakt och interagera. Efter ca 2 månaders ålder ska ett barn kunna ge ögonkontakt och följa med blicken.

AVPU/Ny förvirring
A
- Alert, patienten är fullt vaken

V - Voice responsive, slö men reagerar på tilltal

P - Pain responsive, reagerar på smärta

U - Unresponsive, ingen reaktion

Ny förvirring
Förvirring är ibland ett allvarligt tecken på sjukdom och ny förvirring ska därför bedömas vid triagen.


VAS/FLACC
Bildresultat för flacc svenska


PEARRL - Pupils Equal and Round, Reactive to Light
PEARRL betyder att pupillerna ÄR likstora, runda och reagerar för ljus vid kontroll. När du dokumenterar din kontroll ska du skriva ”Ja” om ovanstående stämmer överrens med din kontroll och ”Nej” om de inte gör det. Vid ”Nej” ska kontakt med läkare tas omedelbart.