101.1. SATS generellt

Generellt är barn som är trötta, utmattad, irritabel, orkar inte prata/skrika/göra motstånd ett observandum och kontakt med läkare bör tas.

Vid bedömning av barn ska alltid en vikt tas vid barn under 1 år ska en nakenvikt tas.

Observera att barn kompenserar längre än vuxna och går från pre-chock till chock snabbare.

Generellt är barn som behandlas med immunsuppressiva läkemedel (kortisonbehandling, cytostatikabehandling samt biologiska läkemedel) ett observandum. Ta in patienten på enkelrum och/eller kontakta barnavdelningen

Om det finns svårigheter med triageringen bör kontakt tas med läkare.