1.1. SATS Generellt

Generellt ska hänsyn tas till patienter med heriditet.

Patienter som behandlas med koagulationshämmande mediciner är generellt ett observandum. Läkemedelsbehandling som påverkar koagulationssystemet, ex Warfarin (waran) , Dabigatranetexilat (pradaxa) , Apixaban (Eliquis) , Rivaroxaban (Xarelto)

Generellt är patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel (kortisonbehandling, cytostatikabehandling samt biologiska läkemedel) ett observandum. Ta in patienten på enkelrum

Om svårighet finns vid triagering bör läkare kontaktas